ကျွန်မကြာမြင့်စွာစမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုအဘို့အဦးတည်ခဲ့သည်

  • ေစ်းႏႈန္း: Ks432.00
  • ပရိတ္သတ္ဦးေရေတာင္းဆိုမႈ: 10k-20k
  • အက်ံဴးဝင္ခ်ိန္: 一天内 (22/11/17)
  • 99 2017-11-22 2446
  • lable: 美食1
အညႊန္း
uiyturerghjfhdgfsbvcx7687543
ပစၥည္းဖိုင္
o-vbnntg5a13df0cc7b81.zip ပစၥည္းဒိုင္းေလာ့ စာရင္းလက္ခံၿပီးမွသာပစၥည္းကိုဒိုင္းေလာ့ႏိုင္ပါသည္

ဤသည္မွာဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးကိုအသံုးျပဳသူအားအခမဲ့ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါသည္

ေၾကာ္ျငာပိုင္ရွင္အေျခခံအခ်က္အလက္
Ousaa
  • 0 မွတ္ ၿပီးစီးေသာတာဝန္ 0 ခ်က္
  • 768***** စာရင္းလက္ခံၿပီးစံုလင္ေသာဆက္သြယ္မႈပံုးစံကိုၾကည့္ႈျခင္း
  • ပါဝင္ျခင္း fbunion 2435ရက္

စကားမန္႔ထားမႈမရိွ

စကားမန္႔ရန္လိုအပ္ပါက ဝင္ေရာက္အေကာင့္ဖြင့္